DigiDealGO stelt gezamenlijke ambities voor digitalisering bouwsector

Het Rijksvastgoedbedrijf en ruim 30 partners ondertekenden op 11 april de DigiDeal van de Gebouwde Omgeving (DigiDealGO). We stellen daarmee gezamenlijke ambities voor digitalisering van de bouwsector. Voorzitter Richard Tieskens: "De DigiDealGO staat voor sectorbrede afspraken over de uitwisseling, eigenaarschap en organisatie van data en informatie in de bouw. Die maken het mogelijk om alle gegevens rondom het bouwproces digitaal in de keten te ontsluiten."

©JP Witteman
De DigiDeal voor de Gebouwde Omgeving (DigiDealGO) werd tijdens de werkconferentie ‘Twee jaar Bouwagenda’ door ruim dertig organisaties bekrachtigd

Duurzaam en klimaatbestendig

De bouw speelt een sleutelrol in de grote opgaven om te werken aan een duurzaam en klimaatbestendig Nederland. Zo streeft de sector naar 100% energieneutrale nieuwbouw van woningen en utiliteitsgebouwen vanaf 2020 en een geheel circulaire bouwsector in 2050. Digitalisering vormt een cruciale voorwaarde voor het behalen van deze opgaven zoals verwoord in De Bouwagenda. De DigiDealGO geeft invulling aan de digitaliseringsopgave. Essentie van de aanpak is dat gebruik wordt gemaakt van reeds bestaande en toekomstige digitaliseringsinitiatieven in de sector.

BIM

Voor het Rijksvastgoedbedrijf is het het startschot om op thema's als onderhoud, circulariteit en duurzaamheid afspraken voor standaardisatie te maken met opdrachtnemers, leveranciers en mede opdrachtgevers. Zo kan bijvoorbeeld informatie die met BIM-technologie is vastgelegd in de beheer/gebruikfase bij sloop of renovatie worden ontsloten. DigiDealGO maakt digitaal samenwerken aan een duurzaam en klimaatbestendig Nederland mogelijk. Bovendien draagt data-uitwisseling bij aan meer productiviteit, efficiency en 'n hoog kwaliteitsniveau.