RVB CAD Specificatie v1.01

Het Rijksvastgoedbedrijf is de vastgoedorganisatie van en voor de Rijksoverheid. Het Rijksvastgoedbedrijf is verantwoordelijk voor instandhouding en beheer van de grootste en meest diverse vastgoedportefeuille van Nederland. Het Rijksvastgoedbedrijf treedt vanuit zijn rol veelal op als eindopdrachtgever. Voor een adequaat beheer van de portefeuille is actuele vastgoedinformatie noodzakelijk. Vastgoedinformatie wordt vaak vastgelegd in tekeningen, naast andere wijzen van vastlegging. Bij nieuwbouw, verbouw, aankoop, aanhuur en onderhoud van bouwwerken worden tekeningen geraadpleegd en vervaardigd. Vooral tekeningen waarop de gerealiseerde situatie ter plaatse wordt weergegeven -technisch revisietekenwerk of 'as built'/’as is’/'as maintained' tekenwerk zijn voor het Rijksvastgoedbedrijf van belang. Het Rijksvastgoedbedrijf stelt met deze CAD Specificatie eisen aan dit technisch revisietekenwerk.

Wijziging ten opzichte van RVB CAD Specificatie v1.0

Paragraaf 1.11 Bouwlaagaanduiding is gewijzigd. De wijze van nummeren van het bouwlaaghoofdnummer is gewijzigd in:..., -2, -1, 00, 01, 02, ... Hierin is -1 de eerste kelderbouwlaag, 00 de bouwlaag met de dominante hoofdtoegang en 01 het nummer voor een hoger gelegen bouwlaag.