RVB BIM Specificatie v1.1-c

De Rijksvastgoedbedrijf Bouwwerkinformatiemodel Specificatie, de RVB BIM Specificatie, kortweg de RBS, beschrijft uitsluitend de specificaties van BIM-3D-extracten en de bij deze extracten aan te leveren bestanden. De RBS beschrijft noch het proces, noch de stapsgewijze technische details om tot het resultaat volgens de voorgeschreven specificaties te komen; de RBS omvat geen BIM-handleiding.