Norm voor technisch revisietekenwerk versie 3.1.2 (voorheen Rijksgebouwendienst)

Het Rijksvastgoedbedrijf gebruikt tekeningen bij het beheer en onderhoud van gebouwen. Deze tekeningen komen tot stand bij aankoop, huur, nieuwbouw of verbouw. Aannemers, installateurs, adviseurs of gebouweigenaren leveren ons deze technische revisietekeningen. De tekeningen geven de werkelijke toestand van een gebouw weer.

Norm voor technisch revisietekenwerk tussen 1 januari 2011 en 1 januari 2013

De tekeningen moeten voldoen aan bepaalde eisen. Daarvoor hebben wij normen opgesteld. In het geval van een opdracht waarin wordt verwezen naar de Norm voor technisch revisietekenwerk, is de versie van toepassing zoals deze drie maanden voor de dag van inschrijving luidt, tenzij daarvan in het bestek of de overeenkomst specifiek wordt afgeweken.