Voorschrijven BIM norm

Het Rijksvastgoedbedrijf wil in de toekomst duurzaam betrouwbare informatie over de gebouwenvoorraad hebben. Daarom schrijven we leveranciers van huisvesting en onderhoud een BIM norm voor: de RVB BIM Norm. 

Een leverancier moet voor de RVB BIM Norm permanent actuele bouwwerkinformatieproducten ter beschikking stellen. Bijvoorbeeld gebouwmodellen en tekeningen. Deze informatieproducten bevatten de gegevens die de norm voorschrijft. We schrijven de RVB BIM Norm voor in DBFMO-contracten en in een aantal integraal-beheercontracten.

Opdrachtnemers zijn alleen verplicht informatieproducten te leveren volgens onze BIM norm als het contract dit expliciet voorschrijft. In andere gevallen kunnen opdrachtnemers er zelf voor kiezen om informatieproducten aan te leveren volgens de RVB BIM Norm. De informatie moet altijd voldoen aan de voorschriften in het contract van de opdrachtnemer.