Uniforme bouwinformatie en informatiebeheer

Building Information Modelling (BIM) geeft het Rijksvastgoedbedrijf concrete, betrouwbare en uniforme informatie over de gebouwenvoorraad. 

De informatie over onze gebouwenvoorraad gebruiken wij onder meer voor:

  • beheer van contracten
  • beheer van onze gebouwen
  • bewaking van de kwaliteit, veiligheid en gezondheid van onze gebouwen
  • verantwoording op voorraadniveau over de gebouwen die we beheren

Toepassing van BIM past bij ons streven naar een professioneel publiek opdrachtgeverschap.