Toepassing RVB BIM Norm bij geïntegreerde contracten

Het Rijksvastgoedbedrijf wil de BIM norm voorschrijven in verschillende contractvormen. Deze contractvormen zijn zelf ook nog in ontwikkeling. Wanneer en hoe we BIM voorschrijven in deze contracten hangt samen met deze ontwikkeling.

RVB BIM Norm in DBFMO-contracten

In DBFMO-contracten passen we de RVB BIM Norm toe als een prestatie-eis in de outputspecificatie. Deze prestatie-eis is daarmee ook onderwerp van de afspraken over monitoring en betaling.

Dit betekent dat u als opdrachtnemer vanaf de ingebruikname van het gebouw het gebouwmodel en de daaruit geëxporteerde bestanden actueel houdt en aan ons beschikbaar stelt. U stelt de gegevens beschikbaar in een nader te bepalen digitale uitwisselingsomgeving. Wij stellen eisen aan de inrichting, betrouwbaarheid en veiligheid van die omgeving.

Voorafgaand aan de gebruiksfase moet u ook al informatie aanleveren volgens onze BIM norm. Deze informatie gebruiken we niet bij de beoordeling van inschrijvingen voor een opdracht.

RVB BIM Norm in DBM-contracten

Het Rijksvastgoedbedrijf wil de RVB BIM Norm toepassen in DBM-contracten. De ontwikkeling van deze contracten is nog in een vroeg stadium. Dat geldt ook voor de inpassing van de BIM norm in deze contracten.

BIM norm in integraal-beheercontracten

Het Rijksvastgoedbedrijf wil de RVB BIM Norm binnen enkele jaren breed toepassen in integraal-beheercontracten voor beheer en onderhoud (meerjarige geïntegreerde contracten). De toepassing is vergelijkbaar met DBFMO: als opdrachtnemer houdt u het gebouwmodel en de daaruit geëxporteerde bestanden actueel en stelt deze aan ons beschikbaar. De RVB BIM Norm maakt deel uit van de afspraken over monitoring en betaling.