RVB BIM Norm

De RVB BIM Norm beschrijft alleen de specificaties van de BIM-informatieproducten die u als opdrachtnemer moet leveren. Bij geïntegreerde contracten zoals DBFMO staan de te leveren prestatie-eisen in de outputspecificatie die bij het contract hoort.

In de outputspecificatie staat wanneer u wat moet leveren en volgens welke specificaties. Verder bent u vrij om uw eigen ‘BIM-proces’ te organiseren en in te richten.

In de huidige RVB BIM Norm staat onder meer:

  • U moet de materiële en ruimtelijke elementen waarop de outputspecificatie betrekking heeft, weergeven in het gebouwmodel.
  • Aan het gebouwmodel moeten de gevraagde functies gekoppeld zijn. Hieruit blijkt welke onderdelen en ruimten relevant zijn voor de beoordeling van de prestatie-eisen.
  • U moet de informatie uit het gebouwmodel aanleveren in de vorm van CAD-tekeningen en in het open bestandsformaat IFC .

Ontwikkeling RVB BIM Norm en nieuwe versies

De actuele versie van de RVB BIM Norm stelt op veel aspecten (nog) geen eisen of algemeen geformuleerde eisen. Hiermee willen we het gebruik van BIM door leveranciers en opdrachtgevers stimuleren. De leerervaringen die we hiermee opdoen, leiden de komende jaren tot nieuwe versies van de norm. Ook willen we de norm voorschrijven bij meer contractvormen. Ontwikkeling van de BIM norm is ook afhankelijk van verbreding van toepassing in de branche en van ICT-ontwikkelingen.

In het huidige ontwikkelingsstadium zetten we de BIM norm nog op kleine schaal in. Langzamerhand doen we meer ervaring op met handhaven van de norm en benutting van de BIM-informatie. De DBFMO-contracten waarin we BIM hebben voorgeschreven zijn nog in de ontwerp- en uitvoeringsfase. We hebben nog geen ervaring uit de exploitatiefase.

Actuele versie RVB BIM Norm v1.1, februari 2013

U vindt de huidige RVB BIM Norm v1.1 met bijlagen bij de documenten op deze site.

English version

The information about BIM is also available in English, accompanied by a translation of the RVB BIM Standard and a presentation of the RVB’s approach to BIM.

Vragen over de RVB BIM Norm

Heeft u vragen over specifieke aanbestedingen, projecten, opdrachten of contracten? Neem dan contact op met uw contactpersoon bij het Rijksvastgoedbedrijf. Voor verdere ontwikkeling van de norm stellen we uw vragen, opmerkingen of aanvullingen zeer op prijs. Daarvoor kunt u onderstaand formulier invullen.

Uw vraag

* verplicht in te vullen

Indien u uw vraag stelt als bijvoorbeeld student/stagiaire, vermeld alstublieft zowel uw onderwijsinstelling als het bedrijf van waaruit u communiceert

Maximaal 5000 karakters

Wij willen graag uw telefoonnummer weten. Wij kunnen dan telefonisch contact met u opnemen als wij een toelichting op uw vraag nodig hebben of het antwoord op uw vraag mondeling willen toelichten

Voer hier een geldig e-mailadres in. Voorbeeld: naam@domein.nl zodat wij kunnen reageren op uw vraag of opmerking

avg-nl

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Wij gebruiken uw contactgegevens om uw vraag te beantwoorden, waarna ze vernietigd worden. Uw contactgegevens worden niet met derden gedeeld. Uw vraag of opmerking, ontdaan van eventuele persoonlijke gegevens, kan worden bewaard voor toekomstige referentie.

Waarom worden deze gegevens gevraagd?

Wij gebruiken uw contactgegevens, met uw toestemming, omdat wij anders niet in staat zijn om uw vraag te beantwoorden.

Op welke manier worden uw gegevens verwerkt?

Wij gebruiken uw contactgegevens om uw vraag te beantwoorden. Uw vraag wordt door onze eigen medewerkers beantwoord. Uw contactgegevens worden niet met derden gedeeld.

Hoelang bewaren wij uw gegevens?

Uw contactgegevens worden binnen twee maanden na het beantwoorden van uw vraag uit onze systemen verwijderd.

Wat zijn uw rechten?

Meer informatie over uw rechten vindt u op de pagina 'Privacy' (link opent in nieuw tabblad).

Akkoordverklaring *