Wij zijn het Rijksvastgoedbedrijf (3 min.)

Het Rijksvastgoedbedrijf is verantwoordelijk voor het beheer en de instandhouding van de grootste en meest diverse vastgoedportefeuille van Nederland die bestaat uit zowel gebouwen en terreinen.  We zijn verantwoordelijk voor de aan- en verkoop van vastgoed, gebiedsontwikkeling en herbestemming. En ook de pacht van agrarische gronden, verkoop van bodemmaterialen en onbeheerde nalatenschappen.

Wij zijn het rijksvastgoedbedrijf.

Wij zijn het Rijksvastgoedbedrijf (3 min.)

Wij zijn het Rijksvastgoedbedrijf.

Wij zijn verantwoordelijk voor de grootste en meest diverse vastgoedportefeuille van Nederland.
Het vastgoed van het Rijk bestaat uit gronden, terreinen en gebouwen zoals ; gevangenissen, kantoren, kazernes, ministeries, musea.

In onze portefeuille zit 12,6 miljoen vierkante meters aan gebouwen en 60 duizend hectaren grond. Deze gebouwen en terreinen stellen wij ter beschikking voor de realisatie van Rijksdoelen. Ambtenaren, militairen, rechters, kunst en gevangenen krijgen van ons passende huisvesting. Ook ondersteunen we Defensie met bijvoorbeeld het realiseren en in standhouden van militaire vliegvelden en haventerreinen.

Met  onze vastgoedkennis voorzien wij Rijksorganisaties van een inspirerende en veilige werkomgeving. Het in stand houden van de gebouwen is een belangrijk onderdeel van ons werk. We onderhouden en inspecteren ze en verhelpen storingen.

Als het nodig is regelen we  aankoop, nieuwbouw en renovaties. Daarnaast  zijn we verantwoordelijk voor de herontwikkeling en verkoop van gebouwen en gronden als het Rijk deze niet meer nodig heeft. We hebben oog voor architectonische en ruimtelijke kwaliteit. Cultureel erfgoed is bij ons in goede handen.

We geven grond uit voor de bouw van windmolens, voor landbouw en de exploitatie van benzinestations.
We houden rekening met onze omgeving en houden de drie P’s van duurzaamheid [People, Planet, Profit] altijd in het vizier

Wij van het Rijksvastgoedbedrijf zijn een grote opdrachtgever voor de bouw- en vastgoedmarkt. We zijn het schakelpunt tussen  Rijk, gemeentes en commerciële partijen. We zoeken de samenwerking met marktpartijen en andere overheden en altijd zijn we ons bewust van onze maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Bijvoorbeeld op het gebied van natuurbeheer of door waar mogelijk te kiezen voor passende herontwikkeling. Wij zijn specialisten en generalisten met elk onze rol in de continue aanpassing van het vastgoed. Wij hebben oog voor het  belang van de rijksoverheid en daardoor oog voor de Nederlandse samenleving.

Wij zijn het Rijksvastgoedbedrijf.