Vragen en antwoorden n.a.v. live webinar

We kijken terug op een naar onze mening zeer geslaagd live-webinar op 9 oktober 2020, waar wij veel deelnemers hebben mogen verwelkomen en veel gesprekken en interactie hebben zien ontstaan, zowel onderling in de chat als met de tafelgasten.

Voor het Webinar zijn er 178 aanmeldingen zijn geweest, met 158 unieke kijkers gedurende het webinar, waarvan meer dan 95% gedurende het hele webinar heeft gekeken.

Voor deze grote interesse evenals de vele gestelde vragen en inhoudelijke discussies willen wij u allen alvast hartelijk danken en wij hopen dat het webinar en de beantwoording van de vragen u helpen bij uw inhoudelijke reactie op onze gestelde vragen in het marktconsultatiedocument welke u kunt indienen voor 4 november. Een reactie op onze gestelde vragen is het uiteindelijke doel van deze marktconsultatie.