RVB basismodel beslisboom soort gebrek

Middels deze publicatie delen we met onze gebruikers graag de ontwikkelingen waar het Rijksvastgoedbedrijf mee bezig is. Het Rijksvastgoedbedrijf heeft samen met NEN2767 experts gewerkt aan een verduidelijking van de NEN2767 methodiek. Het resultaat hiervan heeft het Rijksvastgoedbedrijf vertaald in het ‘RVB basismodel beslisboom soort gebrek’ voor standaard vastgoedinspecties; een beslisboom om het soort gebrek te bepalen. Het document 'RVB basismodel beslisboom soort gebrek' is een hulpmiddel bij een RVB BOEI inspectie. Voor specifieke maatwerk inspecties is een voorbeeld van de beslisboom uitgewerkt ter illustratie, zie het document 'Ter illustratie_ specifieke RVB beslisboom soort gebreken'. Het basismodel en de specifieke beslisboom vormen een bijlage bij dit artikel, zie onderstaande documenten.