Binnenhofrenovatie, pijler te huur en 1,6 miljard taxatiewaarde

Er is meer tijd nodig voor de Binnenhofrenovatie. Die is op z’n vroegst eind 2028 afgerond. Minister De Jonge wil Rijksvastgoed meer inzetten voor woningbouw, duurzame energie en huisvesting van kwetsbare doelgroepen. Het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) richt daarvoor een nieuwe directie op. Het RVB en marktpartijen zijn positief over DBFMO-contracten, blijkt uit onderzoek. RVB in Cijfers: Taxatiewaarde op 1,6 miljard euro in 2022. En wie het wil, kan een 30 meter hoge reservepijler voor de Oosterscheldekering huren.

Nieuwe planning bekend in negende voortgangsrapportage renovatie Binnenhof

De negende Voortgangsrapportage over de renovatie van het Binnenhof is aangeboden aan de Tweede Kamer. In de rapportage is de stand van zaken van de ontwerpen, de nieuwe planning, informatie over toegenomen veiligheidseisen, stikstof en financiën opgenomen. Op basis van de nieuwe planning blijkt dat er meer tijd nodig is, de renovatie is op z’n vroegst eind 2028 gerealiseerd. 

Nieuwe planning bekend in negende voortgangsrapportage renovatie Binnenhof

Beeld: RVB

Pijler Oosterscheldekering te huur

In de havenkom bij Deltapark Neeltje Jans staat een eenzame betonnen pijler. Ooit bedoeld als reservepijler voor de Oosterscheldekering. Nu te huur als klimwand.

Pijler Oosterscheldekering te huur

Beeld: RVB

Rijksvastgoedbedrijf gaat grotere rol spelen bij maatschappelijke vraagstukken

Minister Hugo de Jonge wil Rijksvastgoed meer inzetten voor grote maatschappelijke opgaven, zoals woningbouw, het opwekken van duurzame energie en de huisvesting van kwetsbare doelgroepen. Om deze taken goed uit te voeren, richt het Rijksvastgoedbedrijf een nieuwe directie op.

Rijksvastgoedbedrijf gaat grotere rol spelen bij maatschappelijke vraagstukken

Beeld: KCAP

Onderzoek Erasmus Universiteit: positief oordeel over 15 jaar DBFMO

Het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) en marktpartijen zijn positief over DBFMO-contracten, blijkt uit onderzoek van de Erasmus Universiteit dat het RVB en Bouwend Nederland hebben laten uitvoeren. Maar voor het aanjagen van innovatie blijkt DBFMO minder geschikt.

Onderzoek Erasmus Universiteit: positief oordeel over 15 jaar DBFMO

Beeld: RVB/Corné Bastiaansen

RVB in Cijfers: Taxatiewaarde op 1,6 miljard euro in 2022

Het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) taxeert veel objecten en terreinen voor bijvoorbeeld verkoop. Het is belangrijk om de marktwaarde van uiteenlopende soorten vastgoed vast te stellen. In 2022 lag het aantal taxaties op 163. Exclusief de WOZ-taxaties omvat dit 1,4 miljoen vierkante meter aan gebouwen en 5,5 miljoen vierkante meter aan gronden. Zo is onder andere de Koepelgevangenis in Breda getaxeerd net als het voormalig Pieter Baan Centrum in Utrecht. Beide objecten zijn inmiddels door het RVB verkocht. Een vreemde eend in de bijt is het schatkistbankieren. Het RVB rondt namelijk ook taxaties af voor het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Sport. Denk aan objecten van de TU Delft en Hogeschool Inholland waar bij het taxeren de kennis van het RVB goed van pas komt.