Twee collega's van het Rijksvastgoedbedrijf bekijken een bouwtekening, foto: RVB

Tankgracht, ‘cultuurshock’, energie en veiligheidsregie

Een tankgracht in een nieuwbouwwijk? In Valkenhorst hoort die er gewoon bij. Onderhoudsinspecteurs staat een cultuurshock te wachten. Verder: de energietransitie is meer dan alleen techniek, veiligheidsregisseur Shahid Suddle vertelt over zijn werk op het Binnenhof en hoe staat het met het gasverbruik van het Rijk?   

Rijksvastgoedbedrijf herstelt tankgracht uit Tweede Wereldoorlog

Op voormalig vliegkamp Valkenburg zijn veel restanten te vinden uit de Tweede Wereldoorlog, waaronder een monumentale tankgracht. En die tankgracht gaat het Rijksvastgoedbedrijf herstellen. De toekomstige woonwijk Valkenhorst in het gebied ontleent zijn karakter aan dit soort historische elementen.

Rijksvastgoedbedrijf herstelt tankgracht uit Tweede Wereldoorlog

Luchtfoto's tankgracht vliegveld Valkenburg door Royal Air Force (RAF) 1944 (WUR)
Beeld: Rijksvastgoedbedrijf

'Het RVB laat zich zien als een bron van vernieuwing'

De energietransitie lukt alleen als iedereen mee doet, zegt Perica Savanović, lector Gebouwde Omgeving aan de Avans Hogeschool. Hij onderzoekt EnergieRijk Den Haag, een samenwerkingsverband met andere overheden en ook met bedrijven om tientallen gebouwen gezamenlijk te verduurzamen.

'Het RVB laat zich zien als een bron van vernieuwing'

Perica Savanović, lector Gebouwde Omgeving aan de Avans Hogeschool, foto: RVB/Arenda Oomen

RVB in Cijfers: Gasverbruik sinds 2017 meer dan gehalveerd

In 2017 waren de rijkskantoren* nog verantwoordelijk voor de uitstoot van bijna 15 miljoen kuub gas. In 2021 is dat teruggelopen naar bijna 7,3 miljoen kuub gas. Deze halvering is te danken aan langlopende maatregelen. Zo nam het RVB de laatste jaren doelgericht afscheid van slecht geïsoleerde panden. Andere panden zijn intensief verduurzaamd. Daardoor hebben de rijkskantoren op dit moment gemiddeld energielabel A. Om van het Russisch gas af te komen, schroeft de overheid het gebruik van gas verder terug. In de periode van 1 augustus 2022 tot en met 31 maart 2023 moet het gasgebruik met 15% verminderen ten opzichte van het gemiddelde verbruik van de afgelopen 5 jaar over dezelfde maanden. De verwachting is dat het terugdraaien van de thermostaat op alle rijkskantoren van 21 graden naar 19 graden zorgt voor ongeveer 7,5% gasreductie. Het RVB onderzoekt welke aanvullende maatregelen per direct een verlagend effect hebben op het gasverbruik van de rijkskantoren. Zo sloten een aantal kantoren in de laatste week van december om na te gaan hoeveel gasreductie dit oplevert. Ook de RVB-kantoren in Tilburg en Den Helder waren die week gesloten.

* De aantallen uit de grafiek zijn gebaseerd op alle panden vanuit het inkoopstelsel van het RVB. Naast rijkskantoren zijn dit leegstandpanden en verkooppanden. Verouderde kazernes hebben een groot aandeel in het totaal van verkooppanden en zijn de afgelopen jaren bewust afgestoten.

Gasreducie op alle rijkskantoren, foto: Rijksvastgoedbedrijf