Skyline Den Haag

De RVB Marktmiddag: ontmoeten, uitwisselen, netwerken

In deze Rijksvastgoed Actueel de RVB Marktmiddag op 23 mei, opvangplekken voor vluchtelingen, het stappenplan veiligheid en gezondheid, de handreiking EnergieRijk Den Haag en RVB in Cijfers.

De RVB Marktmiddag: ontmoeten, uitwisselen, netwerken

Bij de RVB Marktmiddag op 23 mei staan ontmoeten, uitwisselen en netwerken centraal. Het is dé dag waarop het RVB in gesprek gaat met de bouw- en installatiebranche. Meld u aan.

De RVB Marktmiddag: ontmoeten, uitwisselen, netwerken

Nationaal Militair Museum
: Corné Bastiaansen

Opvangplekken voor vluchtelingen

Tienduizenden Oekraïense vluchtelingen stromen ons land binnen, op zoek naar een veilig onderkomen. Het Rijksvastgoedbedrijf draagt bij aan hun opvang door rijkspanden in te zetten. 

Opvangplekken voor vluchtelingen

Minister Hugo de Jonge bezoekt de voormalige koepelgevangenis in Breda vanwege opvang vluchtelingen, 23 maart 2022
: Remco Swinkels

Stappenplan veiligheid en gezondheid vernieuwd

Het Rijksvastgoedbedrijf vernieuwt het Stappenplan Veiligheid en Gezondheid (V&G) voor bouw- en onderhoudsproces. Projectleiders krijgen zo praktische handvatten om veiligheid in ontwerp- én beheerfase te waarborgen.

Stappenplan veiligheid en gezondheid vernieuwd

Mannen met bouwhelmen op een bouwplaats.

Eerste handreiking van EnergieRijk Den Haag

Het klimaatneutraal maken van (semi-) overheidsgebouwen in Den Haag met een gebiedsgerichte aanpak. In een serie handreikingen van EnergieRijk Den Haag staat wat het inhoudt en welke kennis is opgedaan. 

Eerste handreiking van EnergieRijk Den Haag

Handreiking Alliantievorming
: EnergieRijk Den Haag

RVB in Cijfers: Twee derde aanbestedingen via voorselectie

  • Van alle bouw- en grootschalige renovatieprojecten van het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) gaat 64 procent op basis van een ‘meervoudige onderhandse procedure’ de markt op. Bij zo’n aanbesteding wordt een aantal partijen uitgenodigd om een prijs af te geven, waarna op basis van de aanbiedingen de gunning plaatsvindt.
  • Bij een ‘niet-openbare’ aanbesteding wordt na een openbare publicatie van het werk een selectie gemaakt, waarna de gekozen aanbieders een uitgewerkt voorstel mogen doen. Zo blijven de inschrijfkosten die marktpartijen maken beperkt.
  • De openbare procedure, goed voor 9 procent van alle contracten, wordt toegepast wanneer het aantal geïnteresseerde marktpartijen laag wordt ingeschat en het uit te voeren werk relatief eenvoudig is.
  • De ‘concurrentiegerichte dialoog’ is met 4 procent goed voor een klein deel van het aantal opdrachten. Echter, deze aanbestedingsprocedure wordt  meestal gebruikt bij grotere projecten.
  • Is een kleine opdracht zo ingewikkeld dat een goed gesprek nodig is, dan wordt ook steeds vaker gebruik gemaakt van de ‘concurrentie gerichte dialoog’.
Taartgrafiek