Twee collega's van het Rijksvastgoedbedrijf bekijken een bouwtekening, foto: RVB

Maand van de Geschiedenis: locaties met een verhaal

Bomen bij de PI Vught zijn aan de kettingzaag ontsnapt dankzij Gebiedsgericht werken. Verder: het is de Maand van de Geschiedenis, lees de historische verhalen achter het erfgoed van het Rijksvastgoedbedrijf. En hoe staat het met de enorme schilderijen in de Tweede Kamer? De sectie Kunst laat monsters nemen. 'Vingervet, ik ben er geen fan van.'

Maand van de Geschiedenis: locaties met een verhaal

Een verscholen bunker, het Binnenhof, de IJsselmeerpolders en Vliegveld Valkenburg. Achter het historisch erfgoed van het Rijksvastgoedbedrijf zitten indrukwekkende verhalen. Tijdens de Maand van de Geschiedenis, met het thema Wat een ramp!, lichten we vier unieke locaties uit.  

Gebiedsgericht werken: de slimme route in Vught

De Penitentiaire Inrichting (PI) Vught krijgt een extra uitgang, speciaal voor het transport van gedetineerden. Bomen blijven – tot vreugde van natuurbeschermers – zo gespaard. ‘Dat is Gebiedsgericht werken: samen oplossingen zoeken.’

Gebiedsgericht werken: de slimme route in Vught

Beeld: Bas Kijzers

Monsters van 'De oneindige ruimte'

Het Binnenhof is voor renovatie gesloten. Hét moment om de enorme schilderijen in de Tweede Kamer te onderzoeken. De sectie Kunst laat met chirurgische precisie monsters nemen. 'Vingervet, ik ben er geen fan van.'

Monsters van 'De oneindige ruimte'

Beeld: Erik Jansen

Lerende leergang waardevol instrument bij warmtetransitie

Hoe zorgen we dat we niet meer afhankelijk zijn van fossiele energie voor de verwarming van gebouwen? En hoe bereiken we dat vóór 2050? De ‘Lerende Leergang’ van EnergieRijk Den Haag (ERDH) is een van de initiatieven die bijdraagt om dit te verwezenlijken.

Lerende leergang waardevol instrument bij warmtetransitie

Beeld: Paul Voorham

RVB in Cijfers: Verdubbeling verkoop zand, grind en schelpen

De opbrengst van zand, grind en schelpen is in zes jaar tijd verdubbeld: van 16 miljoen euro in 2016 naar 32 miljoen in 2021. De sterke groei komt door grote bouw- en infrastructuurprojecten. Gemeenten, provincies en de Rijksoverheid hebben zand hard nodig voor verbredingen van snelwegen, het uitbreiden van woonwijken en het verzwaren van dijken. Voor bijvoorbeeld de aanleg van wooneilanden in het Amsterdamse IJmeer is bijna 9 miljoen kubieke meter zand opgespoten. Bedrijven zoals Boskalis halen het zand vooral uit de Noordzee en het IJsselmeer. Beide gebieden vallen onder eigendom van het Rijk. Dit betekent dat aannemers geld moeten betalen voor de afvoer van het gewonnen bodemmateriaal. Het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) is schakel tussen private partijen (zandwinners en aannemers) en de publieke sector. Zodoende sluit het RVB overeenkomsten af met deze partijen en stelt het RVB maandelijks facturen op voor de hoeveelheid afgevoerd bodemmateriaal per overeenkomst. De opbrengsten gaan naar de Staatskas.

RVB in Cijfers: Verdubbeling van verkoop zand, grind en schelpen