Bacteriën helpen met baggeren

Bacteriën waren alvast begonnen met opruimen voordat de baggeraars naar de Koninklijke Militaire Academie kwamen. Vijftien procent gasreductie: hoe doe je dat? Het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) adviseert. Het aantal gebouwen onder het beheer van het RVB daalt: 1 miljoen vierkante meter krimp sinds 2016. Verder: Max Droste is de nieuwe directeur Portefeuillestrategie en Portefeuillemanagement. En Peter Hennephof begint op 1 januari als waarnemend directeur-generaal van het RVB.

Bacteriën helpen met baggeren

Sinds 1828 zit de Koninklijke Militaire Academie (KMA) in Kasteel Breda. De kademuren zijn dringend aan onderhoud toe en de gracht zit vol met slib. ‘De laatste keer troffen ze kanonskogels aan.’

Bacteriën helpen met baggeren

Beeld: Rob Acket

Thermostaat omlaag. En desnoods kantoren dicht?

Alle EU-landen hebben toegezegd vijftien procent gas te besparen. Doel: van het Russisch gas af. In opdracht van het kabinet adviseert het Rijksvastgoedbedrijf departementen hoe zij gasgebruik kunnen verminderen. ‘De thermostaat op rijkskantoren twee graden omlaag zorgt voor ongeveer 7,5% gasreductie.’

Thermostaat omlaag. En desnoods kantoren dicht?

Beeld: Corné Bastiaansen

Max Droste wordt directeur Portefeuillestrategie en Portefeuillemanagement

Max Droste is vanaf 1 december 2022 directeur Portefeuille­strategie en Portefeuillemanagement bij het Rijksvastgoedbedrijf (RVB). Hij komt in een tijd waar het RVB bijdragen wil leveren aan maatschappelijke opgaven zoals de verduurzaming Rijksvastgoed, opwekking duurzame energie, stikstof, woning­bouw en huisvesting van aandachtsgroepen.

Max Droste wordt directeur Portefeuillestrategie en Portefeuillemanagement

Beeld: Arenda Oomen

Peter Hennephof waarnemend directeur-generaal Rijksvastgoedbedrijf

Peter Hennephof wordt, vanuit ABDTOPConsult, waarnemend directeur-generaal Vastgoed en Bedrijfsvoering Rijk bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en daarmee directeur-generaal Rijksvastgoedbedrijf. Hij start op 1 januari 2023.

Peter Hennephof waarnemend directeur-generaal Rijksvastgoedbedrijf

Beeld: Rijksvastgoedbedrijf

RVB in Cijfers: Krimp van 1 miljoen vierkante meter rijksgebouwen

Het aantal gebouwen onder het beheer van het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) neemt steeds verder af. In 2016 bedroeg de totale oppervlakte van gebouwen van het Rijksvastgoedbedrijf ruim 6,2 miljoen vierkante meter. Tot en met 2021 liep dat terug tot krap 5,7 miljoen vierkante meter. Deze gebouwen vallen onder de zogenoemde rijkshuisvestingsvoorraad. De voorraad bestaat uit talloze en gebouwen met zeer wisselende functies. Van rijkskantoren en paleizen, tot aan rechtbanken en gevangenissen. De gebouwen van Defensie vallen niet onder de rijkshuisvestingsvoorraad en worden geschaard onder een aparte voorraad. Deze Defensieobjecten haalden in 2019 de grootte van de rijkshuisvestingsvoorraad in: 5.970 tegenover 5.770 miljoen vierkante meter Bruto-vloeroppervlakte (BVO). Door kabinetsbesluiten en sturing van het RVB is de verwachting dat de huisvestingsvoorraad verder afneemt de komende jaren door verkoop van eerder overtollig gesteld vastgoed. Over overtollig vastgoed is aan de hand van uitvoerig onderzoek besloten dat de objecten geen meerwaarde hebben voor het RVB. Daarom stoot het RVB het vastgoed af zodat het een nieuwe functie kan krijgen. Verwacht wordt dat de grootte van de rijkshuisvestingsvoorraad in 2023 circa 5,2 miljoen vierkante meter bedraagt. Dat betekent vanaf 2016 een afname van ongeveer 1 miljoen vierkante meter BVO.

Bron: 5.7 Rijksvastgoedbedrijf (RVB) | Ministerie van Financiën - Rijksoverheid (rijksfinancien.nl)

Beeld: Rijksvastgoedbedrijf