Maak een zomertocht langs markante RVB-gebouwen

In deze Rijksvastgoed Actueel: Maak een zomertocht langs markante RVB-gebouwen, Hergebruik containerunits is duurzaam én drukt de kosten, Rijksinkoop van energie: zoals thuis, maar dan een beetje anders, Voormalig Vliegkamp Valkenburg krijgt duurzaam groen en RVB in Cijfers: verkoop gebouwen en gronden piekt in 2018.

Maak een zomertocht langs markante RVB-gebouwen

Gebouwen van het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) staan door heel het land. Architectuurliefhebber? Rijd deze zomertocht met openbaar vervoer of auto dwars door het land en kom langs enkele markante RVB-gebouwen in Groningen, Arnhem, ’s-Hertogenbosch, Den Haag en Amsterdam.

Maak een zomertocht langs markante RVB-gebouwen

DUO Groningen

Hergebruik containerunits is duurzaam én drukt de kosten

Een gebouw opgetrokken uit containerunits op de Van Braam Houckgeestkazerne in Doorn ontkomt aan de sloopkogel. Na een opknapbeurt krijgen de units een nieuwe bestemming en kunnen nog jaren mee. Dat scheelt geld en levert duurzaam hergebruik op. Win-win dus.

Hergebruik containerunits is duurzaam én drukt de kosten

Doorn, duurzame sloop containergebouw.

Rijksinkoop van energie: zoals thuis, maar dan beetje anders

De Rijksoverheid werkt toe naar een klimaatneutrale bedrijfsvoering in 2030. Belangrijk onderdeel hiervan is de inkoop van duurzame energie. Nora Nikolic, Categoriemanager Energie bij het Rijksvastgoedbedrijf, legt uit hoe het Rijk via inkoop van energie bijdraagt aan dit doel.

Rijksinkoop van energie: zoals thuis, maar dan een beetje anders

Duurzame inkoop energie, Nora Nikolic

Voormalig Vliegkamp Valkenburg krijgt duurzaam groen

Voormalig Vliegkamp Valkenburg heeft een duurzame groeninrichting. Tussen de oude hangars is hierdoor een aantrekkelijke ontmoetingsplaats ontstaan voor de mensen die er werken. En insecten krijgen de ruimte, voor een gezondere natuur. ‘We maken de overgang van 'defensiegroen' naar 'campusgroen'.'

Voormalig Vliegkamp Valkenburg krijgt duurzaam groen

Valkenburg, Leo Massar

RVB in Cijfers: verkoop gebouwen en gronden piekt in 2018

De opbrengst van verkoop van gebouwen en gronden door het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) bereikt in 2018 een piek van meer dan 373 miljoen euro. Dat is bijna twee derde van de totale omzet uit verkoop en verhuur in dat jaar. Vanaf 2019 zakt de omvang van verkoop van gebouwen en gronden sterk terug en komt uit op 80 miljoen euro. De belangrijkste reden hiervoor is de afloop van een verkoopprogramma. Daarnaast speelt mee dat gebouwen minder snel worden verkocht omdat die een maatschappelijke bestemming krijgen. Zo worden objecten geschikt gemaakt voor bewoning of ingezet voor de huisvesting van statushouders. Verhuur en pacht uit gronden en opstallen vormt in 2021 de grootste inkomstenpost met ruim 109 miljoen euro. Daarna volgt verkoop van gebouwen en grond met 107 miljoen euro, waarvan 40% afkomstig van de verkoop van grond. In 2021 is de verkoop van zand, grind en schelpen met 2,5 miljoen euro goed voor het kleinste aandeel van de inkomsten.

Grafiek RA 9