Het revolutionaire ontwerp van de Koepelgevangenis Breda

In deze Rijksvastgoed Actueel: Het revolutionaire ontwerp van de Koepelgevangenis Breda, Vliegbasis Volkel ontvangt eerste F-35’s, Valkenhorst: 'Een omgeving waar mensen gelukkig kunnen worden', Rijksvastgoedbedrijf verruimt regeling inschrijfvergoeding en RVB in Cijfers: Ruim driekwart omzet uit huurinkomsten.

Het revolutionaire ontwerp van de Koepelgevangenis Breda

Het Rijksvastgoedbedrijf verkoopt de Koepelgevangenis in Breda. De voormalige Penitentiaire Inrichting De Boschpoort is een monumentaal complex met een bijzondere ontstaansgeschiedenis. De ontwerp van een koepel op een gevangenis was revolutionair rond 1900.

Het revolutionaire ontwerp van de Koepelgevangenis Breda

Tekening Koepelgevangenis Breda.
Beeld: Stadsarchief Breda

Vliegbasis Volkel ontvangt eerste F-35’s

De eerste vier F-35 gevechtsvliegtuigen zijn geland op Vliegbasis Volkel, de thuisbasis van de splinternieuwe straaljagers. Het Rijksvastgoedbedrijf realiseerde er onder meer de gebouwen en infrastrtuctuur voor de F-35, zoals een lesgebouw en een nieuwe afreminstallatie.

Vliegbasis Volkel ontvangt eerste F-35’s

Straaljager F35 op vliegbasis Volkel.
Beeld: Defensie

Valkenhorst: 'Een omgeving waar mensen gelukkig kunnen worden'

De Katwijkse gemeenteraad stelde vorige week het bestemmingsplan voor de nieuwbouwwijk Valkenhorst vast. Daarmee kan begonnen worden met de bouw van 5600 nieuwe woningen op voormalig vliegkamp Valkenburg. Het Rijksvastgoedbedrijf, nu nog eigenaar van de grond, verheugt zich op een unieke ontwikkelopgave.

'Een bijzondere omgeving waar mensen gelukkig kunnen worden'

RVB'er Martijn van Berkel op voormalig Vliegkamp Valkenburg.
Beeld: RVB/Bas Kijzers

Rijksvastgoedbedrijf verruimt regeling inschrijfvergoeding

De maximale tegemoetkoming voor inschrijvingskosten van 1 miljoen euro bij DBFMO-contracten vervalt per direct. Marktpartijen kunnen hierdoor in aanmerking komen voor een hogere tegemoetkoming in de kosten bij contracten waarin ontwerp, bouw, financiering, onderhoud en beheer van een gebouw zijn ondergebracht.

Rijksvastgoedbedrijf verruimt regeling inschrijfvergoeding

Rechtbank Amsterdam, foto Lighthouse Productions / Dirk Verwoerd

RVB in Cijfers: ruim driekwart omzet uit huurinkomsten

De totale jaaromzet van het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) in 2021 bedraagt 1,3 miljard euro. Verreweg het grootste deel van de omzet wordt gerealiseerd via ‘ingebruikgeving’; de gebruikersvergoeding of ‘huur’ die de gebruikers – voornamelijk ministeries - van de RVB-panden betalen. De post is goed voor ruim driekwart van de totale omzet. Naast ministeries stelt het RVB panden ter beschikking aan onder meer de Raad voor de Rechtspraak – rechtbanken – en de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) die voornamelijk gevangenissen in gebruik heeft. Naast overheden en overheidsdiensten maken ook private partijen gebruik van de RVB-portefeuille, bijvoorbeeld de panden in het hangaargebied van voormalig Vliegkamp Valkenburg. Hierin zitten onder meer de startups van de daar gevestigde dronecampus Unmanned Valley.

Taartgrafiek