10 oktober Landelijke Vastgoeddag RVR

Activiteitendata
Volgt

De 19e Landelijke Vastgoeddag van de Raad voor Vastgoed Rijksoverheid (RVR) is bedoeld voor kennisdeling en netwerkontwikkeling door en tussen de medewerkers van de aan de RVR verbonden organisaties.
Achter de schermen wordt op dit moment druk gewerkt aan het programma voor de 19e Landelijke Vastgoeddag van de vastgoeddiensten van het Rijk, georganiseerd door de RVR.

Denkt u graag mee over de inhoud van deze dag, wilt u een interessant project met uw RVR-partners bespreken of juist aan hen presenteren, of heeft actuele vragen en (beleids)opgaven die u met de RVR nader wilt verkennen? Uw suggesties zijn van harte welkom en kunt u kenbaar maken in een mail naar: postbus.RVB.RVR@rijksoverheid.nl